Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w Biurze Tłumacza Przysięgłego Katarzyny Dobrowolskiej w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tłumacz Przysięgły Jęz. Angielskiego Katarzyna Dobrowolska.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zleconego tłumaczenia.
 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 listopada 1994 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego dane osobowe przetwarzane w Biurze Tłumacza Przysięgłego Katarzyny Dobrowolskiej, a uzyskane w związku z wykonywaniem usługi tłumaczenia przez tłumacza, objęte są tajemnicą zawodową. Tłumacza nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się wykonując usługę tłumaczenia.
 4. Dane są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 5. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest nie-zbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych (tłumaczenie).
 6. Czas przechowywania danych jest ograniczony do ustania celu lub do momentu ustania roszczeń, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
 7. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
 8. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 9. Komputer zawierający dane posiada dostęp zabezpieczony hasłem składającym się z ciągu znaków.
 10. Komputer posiada legalne i aktualizowane oprogramowanie oraz zabezpieczenia w postaci programów antywirusowych.
 11. Sieć lokalna jest zabezpieczona przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.
 12. Ewentualne wydruki są przechowywane w zamknięciu oraz okresowo skutecznie niszczone przez firmę „Dokumenta”, która wydaje certyfikaty niszczenia dokumentów zabierając materiał w zaplombowanych